www.mediacia-msd.sk | www.mediacia-msd.eu | www.mimosudnedohody.sk | www.mimosudnedohody.eu

Mgr. Marek Tóth

JUDr. PhDr. Marek Tóth
Sereď


Mobil: (+421) 0908 421 364
E-mail: info@mediacia-msd.sk, marcus.toth@gmail.com
Evidenčné číslo v zozname mediátorov MS SR: 297
JUDr. Miloš Klenovič

JUDr. Miloš Klenovič
Sereď


Mobil: (+421) 0903 417 718
E-mail: info@mediacia-msd.sk, mklenovic@pobox.sk
Evidenčné číslo v zozname mediátorov MS SR: 622